ესთეტიკური რეაბილიტაციის ცენტრი
 
 
პრივილეგიები

ფასდაკლება & შეთავაზებები ცენტრი გთვაზობთ რიგ სპეციალურ შეთავაზებას და ფასდაკლების მოქნილ სისტემას:

სპეციალური შეთავაზება პირველადი კლიენტისთვის
ნებისმიერი"აურა პლუსი"-ს პირველი ვიზიტორი, რომელიც ჩაიტარებს ნებისმიერ პრაგრამას, მიიღებს საჩუქარს.
ისარგებლეთ პირველადი კლიენტის უპირატესობით!პროგრამული პაკეტური მომსახურება მიმდინარეობს ფასდაკლებით. არსებობს ორი ტიპის პაკეტები:

ეკონომ - პაკეტი - 10 ნებისმიერი სამასაჟო პროცედურა - 5 % ფასდაკლებით

სრული პაკეტი - 15 ნებისმიერი სამასაჟო პროცედურა - მზარდი 10% - 15% ფასდაკლებით.

 


15 %ფასდაკლების მიღწევისას, თქვენ ავტომატურად ხდებით “აურა პლუსი“-ს კლუბის წევრი და სარგებლობთ მრავალრიცხოვანი დამატებითი ბონუსით: (სუპერპრიზის გათამაშება ახალ წელს მხოლოდ კლუბიდს წევრებისთვის, დაბადების დღის სპეციალური საჩუქრები, განსაკუთრებული ფასდაკლებები მრავალ მომსახურეობაზე, რაზედაც ფასდაკლება არ ვრცელდება, ჩაწერის დროის უპირატესობა და მრავალი სხვა). კლუბის წევრის სტატუსის შესანარჩუნებლად, საკმარისია ჩაიტაროთ წელიწადში 30 სამასაჟო პროცედურა. სხვა შემთხვევაში, სამწუხაროდ, თქვენზე ვერ გავრცელდება ჩვენი განსაკუთრებული პირობები, და თქვენ ისარგებლებთ ჩვენი საერთო ფასდაკლების მოქნილი სისტემით.„აურა პლუსი“ თანამშრომლობს რიგ კორპორაციებთან ურთიერთსასარგებლო პირობებზე. ნებისმიერ კორპორაციას, მათ წევრებს, ან მოსახლეობის ჯგუფს შეუძლია, ერთდროულად შეიძინოს 5 ან მეტი პაკეტური მომსახურება და ისარგებლოს უფრო დიდი ფასდაკლებით.

საუკეთესო მომგებიანი შეთავაზება კორპორაციებისთვის და ინდივიდუალური ჯგუფებისათვის:

ერთდროულად შეიძინეთ 5 ან მეტი პაკეტური მომსახურება, მიიღეთ 15% ფასდაკლება და დაზოგეთ 500ლარი.
შეიძინეთ 10 ან მეტი პაკეტური მომსახურება, მიიღეთ 20% ფასდაკლება და დაზოგეთ 1500 ლარი
შეიძინეთ 20 ან მეტი პაკეტური მომსახურება, მიიღეთ 25% ფასდაკლება და დაზოგეთ 4000 ლარი.

შესაძლებელია ხელშეკრულების გაფორმება ერთწლიან მომსახურებაზე ზემოთ აღნიშნული პირობებით პაკეტის შეძენის და გახარჯვის განრიგის შედგენით.