ესთეტიკური რეაბილიტაციის ცენტრი
 
 
მომავალი და ახალგაზრდა დედები

პროგრამა ფეხმძიმეთათვის & ახალგაზრდა დედებისათვის

 

პროგრამა ფეხმძიმეთათვის  ტარდება ფეხმძიმობის 12 კვირიდან 

 

 

 

პროგრამა ითვალისწინებს:

 

 

1.სპეციალურ კვების რეჟიმი (ფეხმძიმობის ვადის გათვალისწინებით)

ვარჯიშების კომპლექსი (ფეხმძიმობის ვადიდან გამომდინარე)

2.სპეციალური სუნთქვითი ვარჯიშების შესწავლა

3.პრესოთერაპია (შეშუპების პროფილაქტიკა)

4.სტრიების პროფილაქტიკა, მკერდის მომზადება

5.ფეხმძიმეთა  მასაჟები ( ზურგის, ქვედა კიდურების, სხეულის ზოგადი  და ფილინგ- მასაჟები) სპეციალური მეთოდიკით

 

პროგრამა ახალგაზრდა დედებისათვის ტარდება ფიზიოლოგიური მშობიარობიდან 40 დღის შემდეგ

 

 

პროგრამა ითვალისწინებს:

 

1.ინდივიდუალური კვების რეჟიმის შერჩევა მეძუძური დედებისათვის და წონის საკორექციოთ

2.წონის კორექცია სპეციალურად შერჩეული ვარჯიშებითა და მასაჟებით

3.სხეულის მოდელირება (შეფუთვები, დეტოქსიკაცია, ფერმენტული ნიღბები)

4.ხერხემლის რეაბილიტაცია (საჭიროების შემთხვევაში)