ესთეტიკური რეაბილიტაციის ცენტრი
 
 
ჩვენი გუნდი
"აურა პლუსი"-ს გუნდი დაკომპლექტებულია 2006 წელს და მის შემდეგ ერთგულად ემსახურება ესთეტიკურ მედიცინას. ყველა სპეციალისტი სისტემატიურად იმაღლებს თავის პროფესიულ დონეს და ხელოვნდება სიახლეების ათვისებაში და მათ დანერგვაში. ცენტრი დიდ ყურადღებას უთმობს მომსახურეობის უმაღლესი ხ ა რ ი ს ხ ი ს შენარჩუნებას. კვარტალში ერთჯერ "აურა პლუსში" ეწყობა "მასტერ-კლასები" და შიდა გადამზადება. აგრეთვე კლიენტებს შორის ეწყობა პერიოდული გამოკითხვა, სადაც ყველას შეუძლია თავისი მოსაზრების დაფიქსირება ამა თუ იმ პროცედურაზე. ვითვალისწინებთ რა ყველა შენიშვნას, დიდ მადლობას ვუხდით ჩვენს მეგობრებს დახმარებისთვის. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი აზრი და რჩევები - ჩვენ ხომ თქვენთვის ვშრომობთ და თვენი შეფასება ჩვენთვის უმთავრესია.
  • შოკა შალიკაშვილი
      ...დღე, რომელიც ჩემთვის გათენდა,ჩვეულებრივი იყო...  სანამ „აურა ლუს“-ში არ მოვედი...აქ საოცარი პროფები დამხვდნენ - ვერც კი გამოვარჩევ ვერავის, ვერ ვურჩევ  რომელიმე სპეციალისტს -...  
  • ქეთი მატაბელი (მხატვარი, თბილისი)
      რუსიკომ და მისმა გუნდმა რამოდენიმე წლის წინ ”გამომძერწა” და მის შემდეგ ვერ წარმომიდგენია სიცოცხლე მათ გარეშე. კორექციის გარდა ჩემი ჯანმრთელობა ბევრად გაუმჯობესდა და სიცოცხლე მიხარია!!!!...